Wystawa pt. „Pieśni” jest powrotem do wierzeń, tradycji i kultury ludowej, sprzężonej ściśle z rytmem i cyklami przyrody. Szczególną inspirację autorka odnajduje w muzyce dawnej, do której odnosi się tytuł wystawy. Przedmiotem analizy i podstawą dla powstania cyklu prac stały się teksty tradycyjnych pieśni łemkowskich, ukraińskich, białoruskich oraz serbskich. W ich słowach ukryte są całe historie, często bardzo emocjonalne, wręcz tragiczne a jednocześnie bardzo proste, przekazujące ludową mądrość lub przestrogę. Autorka poprzez przetransponowanie ich z obszaru muzyki na płaszczyznę czarno białych obrazów, dokonuje ich interpretacji posługując się własnym, wizualnym kodem. Ilustracje stworzone są z wyłaniających się z czerni surowych tekstur budujących struktury scen i postaci oraz odniesień do świata natury. Ilustracjom towarzyszy krótkometrażowy film animowany pt. „Exemplar” zrealizowany jako praca dyplomowa w 2017 roku. Animacja, stworzona metodą poklatkową, w warstwie dźwiękowej nawiązuje do tradycyjnej melodii białoruskiej
Ilustracje z cyklu "Pieśni", Grafika cyfrowa, wydruk pigmentowy, format  50 x 50 cm 
Animacja krótkometrażowa "Exemplar", technika poklatkowa, tusz, papier, farba. Dyplom Magisterski 2017 r
Ilustracje do cyklu "Pieśni", grafika cyfrowa, druk pigmentowy, format 18 x 25 cm 
Ilustracja do cyklu "Pieśni", grafika cyfrowa, wydruk pigmentowy,  format 29 x 42 cm 
Back to Top